Regulamin – detal

Ogólne Warunki Handlowe Guru Shop GmbH

 

 

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne, zakres obowi─ůzywania

 

 

ust. 1

 

 

 

 

Ogólne Warunki Handlowe reguluj─ů stosunek umowny pomi─Ödzy Guru Shop GmbH (dalej zwan─ů Sprzedaj─ůcym) a osobami fizycznymi lub prawnymi, korzystaj─ůcymi z naszej oferty internetowej (dalej zwanymi Kupuj─ůcym). Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dotycz─ů korzystania ze strony internetowej www.guru-shop.pl oraz wszystkich subdomen przynale┼╝nych do tej domeny.

 

 

 

 

 

ust. 2

 

 

Inne umowy lub umowy uzupe┼éniaj─ůce niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wymagaj─ů wyra┼║nej aprobaty ze strony www.guru-shop.pl oraz potwierdzenia w formie pisemnej.

 

 

 

 

§ 2 Zawarcie umowy

 

 

 

 

 

Poprzez klikni─Öcie klawisza „Realizuj zamówienie", stanowi─ůce ostatni etap procesu zamawiania, Kupuj─ůcy sk┼éada wi─ů┼╝─ůce zamówienie towarów znajduj─ůcych si─Ö w koszyku. Umowa kupna-sprzeda┼╝y zostaje zawarta po przyj─Öciu przez Sprzedaj─ůcego zamówienia Kupuj─ůcego poprzez potwierdzenie drog─ů mailow─ů, wysy┼éane bezpo┼Ťrednio po otrzymaniu zamówienia od Kupuj─ůcego.

 

 

 

 

§ 3 P┼éatno┼Ť─ç, wymagalno┼Ť─ç p┼éatno┼Ťci, zw┼éoka w p┼éatno┼Ťci

 

 

 

 

ust. 1

 

 

Zaraz po zawarciu umowy nale┼╝y ui┼Ťci─ç kwot─Ö wynikaj─ůc─ů z ceny zakupu. Kupuj─ůcy ma do dyspozycji nast─Öpuj─ůce formy p┼éatno┼Ťci:

 

 

 

 

• Faktura

 

 

Kupuj─ůcy dokonuje p┼éatno┼Ťci przelewem bankowym po otrzymaniu faktury.

 

 

• Pobranie

 

 

P┼éatno┼Ť─ç jest uiszczana kurierowi dostawcy.

 

 

• Nota obci─ů┼╝eniowa

 

 

Po dostarczeniu zamówienia do Sprzedaj─ůcego obci─ů┼╝a si─Ö konto ┼╝yrowe Kupuj─ůcego kwot─ů nale┼╝no┼Ťci wynikaj─ůc─ů z faktury.

 

 

 

 

 

ust. 2

 

 

Je┼Ťli Kupuj─ůcy nie ui┼Ťci w terminie nale┼╝nych p┼éatno┼Ťci, Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo do naliczenia Kupuj─ůcemu ustawowych odsetek za zw┼éok─Ö. Je┼Ťli Kupuj─ůcy nie ui┼Ťci w ci─ůgu 7 dni od zawarcia umowy nale┼╝nych p┼éatno┼Ťci wynikaj─ůcych z § 3 ust. 1 Ogólnych Warunków Handlowych Guru-Shop, Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo do odst─ůpienia od umowy po up┼éywie tego terminu ze wzgl─Ödu na brak zainteresowania dalsz─ů realizacj─ů umowy.

 

 

 

 

 

§ 4 Dostawa

 

 

 

 

 

Sprzedaj─ůcy jest zwolniony z obowi─ůzku dostawy, je┼Ťli sam nie otrzyma w planowanym czasie dostawy towaru i nie ma mo┼╝liwo┼Ťci zast─ůpienia brakuj─ůcego towaru innym. W takim przypadku Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo do zaoferowania dos┼éania Kupuj─ůcemu towaru w takiej samej cenie i o takiej samej warto┼Ťci, o ile umowa kupna-sprzeda┼╝y nie dosz┼éa jeszcze do skutku. Oczywi┼Ťcie Kupuj─ůcy mo┼╝e przyj─ů─ç lub odrzuci─ç t─Ö ofert─Ö. Je┼Ťli Kupuj─ůcy nie chce przyj─ů─ç tej oferty, proszony jest o odes┼éanie towaru Sprzedaj─ůcemu na adres podany na naklejce zwrotnej. Koszty przesy┼éki zwrotnej ponosi Sprzedaj─ůcy. Je┼Ťli Kupuj─ůcy zatrzyma towar zast─Öpczy, obowi─ůzuje ustawowe prawo do odwo┼éania zamówienia.

 

 

 

 

 

 § 5 Ceny

 

 

 

 

 

Cena towaru Sprzedaj─ůcego jest ka┼╝dorazowo podawana w euro i zawiera ustawowy [niemiecki] podatek obrotowy. Obowi─ůzuj─ů ceny podane w momencie sk┼éadania zamówienia.

 

 

 

 

 

 § 6 Koszty wysy┼éki

 

 

 

 

 

Koszty wysy┼éki zale┼╝─ů od ilo┼Ťci zamówionego towaru oraz rodzaju przesy┼éki i s─ů wyra┼║nie podawane do wiadomo┼Ťci Kupuj─ůcego przed z┼éo┼╝eniem przez niego zobowi─ůzuj─ůcego zamówienia. Szczegó┼éowe informacje na ten temat mo┼╝na znale┼║─ç w zak┼éadce „Przesy┼éka“. Koszty przesy┼éki do Polski wynosz─ů zazwyczaj od 6 do 65 euro.

 

 

 

 

 § 7 Gwarancja

 

 

 

 

 

ust. 1

 

 

Je┼Ťli towar jest wadliwy, Kupuj─ůcy ma prawo do wyboru usuni─Öcie wady lub dostarczenie towaru bez wad. Sprzedaj─ůcy mo┼╝e odmówi─ç realizacji wybranej przez Kupuj─ůcego formy reklamacji, nie naruszaj─ůc § 275 ust. 2 i 3 BGB [niem. kodeksu cywilnego], je┼Ťli jej koszty s─ů zbyt wysokie. W takiej sytuacji nale┼╝y uwzgl─Ödni─ç przede wszystkim warto┼Ť─ç towaru bez wad, znaczenie wady i kwesti─Ö tego, czy istnieje inny rodzaj rekompensaty, który nie spowoduje istotnych strat dla Kupuj─ůcego. Roszczenie Kupuj─ůcego ogranicza si─Ö w takim przypadku do zapewnienia innego rodzaju rekompensaty; prawo Sprzedaj─ůcego do odrzucenia równie┼╝ tej rekompensaty pozostaje zgodnie z za┼éo┼╝eniami zawartymi w zdaniu 1  nienaruszone. Podczas oceny mo┼╝liwo┼Ťci reklamacji nale┼╝y przede wszystkim uwzgl─Ödni─ç § 8 ust. 1 Ogólnych Warunków Handlowych Guru-Shop GmbH.

 

 

 

 

 

 ust. 2

 

 

Je┼Ťli Sprzedaj─ůcy w ramach reklamacji dostarczy towar bez wad, to mo┼╝e on ┼╝─ůda─ç od Kupuj─ůcego zwrotu wadliwego towaru zgodnie z przepisami §§ 346-348 BGB [niem. kodeksu cywilnego].

 

 

 

 

 

  § 8 Wykluczenie gwarancji

 

 

 

 

 

ust. 1

 

 

Poniewa┼╝ produkty Sprzedaj─ůcego nie s─ů artyku┼éami produkowanymi masowo, mog─ů si─Ö one nieznacznie ró┼╝ni─ç od zdj─Ö─ç i podanych na ich temat informacji. Wi─Ökszo┼Ť─ç towarów oferowanych przez Sprzedaj─ůcego jest wykonana r─Öcznie, dlatego niewielkie ró┼╝nice dotycz─ůce koloru, kszta┼étu tekstury, rozmiaru i „widoczne“ ┼Ťlady r─Öcznego wykonania nie s─ů traktowane jako wady, lecz cechy ┼Ťwiadcz─ůce o ich jako┼Ťci. Meble produkowane seryjnie s─ů wykonywanymi r─Öcznie, unikatowymi egzemplarzami, które mog─ů nieco ró┼╝ni─ç si─Ö kolorem, struktur─ů i rozmiarem od towarów przedstawionych na zdj─Öciach. Wszelkie ┼Ťlady powsta┼ée w wyniku obróbki, jak np. zarysowania, naprawione otwory po s─Ökach, starta farba, miejsca odci┼Ťni─Öte przez opakowanie oraz rysy, powsta┼éy wskutek wysychania drewna nie tylko mog─ů si─Ö pojawi─ç, lecz s─ů cz─Östo specjalnie pozostawione w celu podkre┼Ťlenia ich rustykalnego stylu. Tego typu ró┼╝nice wyst─Öpuj─ůce w towarze nie s─ů wi─Öc obj─Öte jak─ůkolwiek gwarancj─ů.

 

 

 

 

 

ust. 2

 

 

W przypadku oczywistej wady Kupuj─ůcy jest zobowi─ůzany do zg┼éoszenia jej w formie pisemnej Sprzedaj─ůcemu w terminie 2 miesi─Öcy od momentu stwierdzenia, ┼╝e stan towaru nie jest zgodny z umow─ů. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia powiadomienia do Sprzedaj─ůcego. Je┼Ťli Kupuj─ůcy nie z┼éo┼╝y powiadomienia lub wp┼éynie ono z opó┼║nieniem, to prawa do gwarancji wygasaj─ů po up┼éywie 2 miesi─Öcy od stwierdzenia wady przez Kupuj─ůcego.

 

 

 

 

 

ust. 3

 

 

Gwarancj─ů nie s─ů obj─Öte równie┼╝ szkody, powsta┼ée wskutek naturalnego zu┼╝ycia, niezgodnego z przeznaczeniem u┼╝ytkowania oraz nieodpowiedniej dba┼éo┼Ťci o towar lub jej zaniechania.

 

 

 

 

 

 § 9 Ograniczenie odpowiedzialno┼Ťci

 

 

 

 

 

ust. 1

 

 

Za inne szkody poza zagro┼╝eniem ┼╝ycia, cia┼éa i zdrowia Sprzedaj─ůcy odpowiada tylko wtedy, je┼Ťli te szkody wynikaj─ů z umy┼Ťlnego lub bardzo nieostro┼╝nego post─Öpowania lub uchybienia istotnego obowi─ůzku wynikaj─ůcego z umowy przez Sprzedaj─ůcego lub partnerów wspieraj─ůcych go w realizacji umowy. Wyklucza si─Ö odpowiedzialno┼Ť─ç odszkodowawcz─ů za inne, niewymienione tutaj szkody. Postanowienia niemieckiej ustawy o odpowiedzialno┼Ťci za produkt pozostaj─ů nienaruszone.

 

 

 

 

 

ust. 2

 

 

Zgodnie z obecnym stanem techniki nie mo┼╝na zapewni─ç gwarancji bezb┼é─Ödnego i dost─Öpnego w ka┼╝dej chwili przep┼éywu danych za pomoc─ů Internetu. Ze wzgl─Ödu na to Sprzedaj─ůcy nie odpowiada za dost─Öpno┼Ť─ç w ka┼╝dej chwili jego strony internetowej.

 

 

 

 

 

 § 10 Zastrze┼╝enie w┼éasno┼Ťci rzeczy sprzedanej

 

 

 

 

 

Do chwili dokonania ca┼ékowitej zap┼éaty towar pozostaje w┼éasno┼Ťci─ů Sprzedaj─ůcego.

 

 

 

 

 

 § 11 Zakaz potr─ůcenia

 

 

 

 

 

Kupuj─ůcy ma prawo do potr─ůcenia tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne zostanie uznane jako prawomocne lub uznane przez Sprzedaj─ůcego w formie pisemnej.

 

 

 

 

 

§ 12 Ochrona danych

 

 

 

 

 

Wszystkie dane osobowe niezb─Ödne do realizacji danego zlecenia s─ů zapisywane w formie elektronicznej i traktowane jako poufne. Dane niezb─Ödne do realizacji zlecenia, jak np. imi─Ö, nazwisko i adres, s─ů przekazywane firmie dostawczej w ramach realizacji dostawy.

 

 

 

 

 

  § 13 W┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç miejscowa s─ůdu

 

 

 

 

 

Wszystkie spory wynikaj─ůce z niniejszego stosunku prawnego podlegaj─ů prawu Republiki Federalnej Niemiec. Nie maj─ů tu zastosowania postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach mi─Ödzynarodowej sprzeda┼╝y towarów (CSIG). Je┼Ťli strony umowy s─ů handlowcami, s─ůdem w┼éa┼Ťciwym jest s─ů w┼éa┼Ťciwy dla siedziby Sprzedaj─ůcego, je┼╝eli nie istnieje uzasadniona, wy┼é─ůczna dla danego sporu w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç s─ůdu.

 

 

 

 

 

  § 14 Pouczenie o prawie do odwo┼éania

 

 

 

 

 

Prawo do odwołania

 

 

 

 

O┼Ťwiadczenie o zawarciu umowy Kupuj─ůcy mo┼╝e wycofa─ç bez podania przyczyny w formie pisemnej (np. list, faks, email) w ci─ůgu 1 miesi─ůca lub – je┼Ťli dany towar zostanie mu przekazany  przed up┼éywem terminu – poprzez odes┼éanie towaru. Termin jest liczony od daty otrzymania niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak┼╝e nie wcze┼Ťniej ni┼╝ od daty dostawy towaru do odbiorcy (w przypadku dostaw cyklicznych tego samego typu towaru nie wcze┼Ťniej ni┼╝ od daty otrzymania pierwszej dostawy cz─Ö┼Ťciowej) oraz nie wcze┼Ťniej ni┼╝ przed spe┼énieniem przez nas obowi─ůzków dotycz─ůcych informacji zgodnie z § 312 c ust. 2 BGB [niem. kodeksu cywilnego] oraz z § 1 ust. 1, 2 i 4 BGB-InfoV [rozporz─ůdzenia o obowi─ůzku informowania niem. kodeksu cywilnego] oraz ci─ů┼╝─ůcych na nas obowi─ůzków zgodnie z § 312 e) ust. 1, zdanie 1 BGB [niem. kodeksu cywilnego] oraz z § 3 BGB-InfoV [rozporz─ůdzenia o obowi─ůzku informowania niem. kodeksu cywilnego].  Aby termin odwo┼éania zosta┼é zachowany, wystarczy odes┼éa─ç w odpowiednim czasie odwo┼éanie lub towar. Odwo┼éanie nale┼╝y kierowa─ç na adres:

 

 

           listownie: Guru Shop GmbH, Pappelallee 2, 10437 Berlin

 

 

           poczt─ů elektroniczn─ů na adres email: service@Guru-Berlin.de  lub faksem na numer: 0049-3337-425760

 

 

 

 

Skutki odwołania

 

 

 

 

W przypadku wa┼╝nego odwo┼éania obie strony s─ů zobowi─ůzane do dokonania zwrotu ┼Ťwiadczenia i ewentualnie do wydania pobranych po┼╝ytków (np. odsetek). Je┼Ťli nie mo┼╝na zwróci─ç otrzymanego od nas ┼Ťwiadczenia w ca┼éo┼Ťci lub jest to mo┼╝liwe tylko cz─Ö┼Ťciowo albo w gorszym stanie, nale┼╝y ui┼Ťci─ç odpowiedni─ů rekompensat─Ö. W przypadku przekazywania towaru ww. zasady nie obowi─ůzuj─ů, je┼Ťli pogorszenie stanu towaru wynika wy┼é─ůcznie z jego sprawdzenia – podobnie jakby mia┼éo to miejsce w sklepie. Uszczerbki wynikaj─ůce ze zgodnego z przeznaczeniem u┼╝ytkowania towaru nie podlegaj─ů obowi─ůzkowi uiszczenia odpowiedniej rekompensaty.

 

 

 

 

Towary, które nadaj─ů si─Ö do przes┼éania paczk─ů, nale┼╝y odes┼éa─ç w tej formie na nasz─ů odpowiedzialno┼Ť─ç. Kupuj─ůcy ponosi koszty odes┼éania, je┼Ťli dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem i je┼Ťli cena odsy┼éanego towaru nie przekracza 40,00 euro lub je┼Ťli cena towaru jest wy┼╝sza, a Kupuj─ůcy do chwili odwo┼éania zamówienia nie dokona┼é ┼Ťwiadczenia wzajemnego lub ustalonej, cz─Ö┼Ťciowej zap┼éaty. W pozosta┼éych przypadkach Kupuj─ůcy nie ponosi kosztów odes┼éania towaru. Towary, których nie mo┼╝na odes┼éa─ç paczk─ů zostan─ů odebrane od Kupuj─ůcego. Zobowi─ůzania dotycz─ůce dokonania p┼éatno┼Ťci nale┼╝y zrealizowa─ç w ci─ůgu 30 dni. Dla Kupuj─ůcego obowi─ůzuje termin liczony od odes┼éania przez niego o┼Ťwiadczenia o odwo┼éaniu lub odes┼éania towaru, a dla Sprzedaj─ůcego od daty ich otrzymania.

 

 

 

 

Guru-Shop GmbH

 

 

 

 

 

 Wy┼é─ůczenie odwo┼éania

 

 

Prawo odwo┼éawcze nie obowi─ůzuje w przypadku umów kupna-sprzeda┼╝y zawartych na odleg┼éo┼Ť─ç

 

 

1.         w odniesieniu do dostaw towarów, które zosta┼éy wykonane zgodnie ze specyfikacj─ů Kupuj─ůcego lub jednoznacznie dopasowane do jego indywidualnych potrzeb, które ze wzgl─Ödu na swoje w┼éa┼Ťciwo┼Ťci nie nadaj─ů si─Ö do odes┼éania, które mog─ů si─Ö szybko zepsu─ç lub mog┼éaby by─ç przekroczona data ich wa┼╝no┼Ťci;

 

 

 

 

 

 2.        w odniesieniu do dostawy nagra┼ä audio, wideo lub oprogramowania, je┼Ťli dostarczone no┼Ťniki danych zosta┼éy rozpiecz─Ötowane przez Kupuj─ůcego.

 

 

 

 

 

 3.        w odniesieniu do dostawy gazet, czasopism i magazynów ilustrowanych.

 

 

 

 


*Alle Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Unsere Angebote sind freibleibend und nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtümer nicht ausgeschlossen.