Pouczenie o prawie odwo�ania

 
Prawo do odstąpienia od umowy
 

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

 

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej bezpośrednio nie związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 


Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty otrzymania towaru przez Państwa lub nazwanej przez Państwa osoby trzeciej (nie przewoźnika).

 

By skorzystać z prawa zwrotu wystarczy przesłać do nas oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (np.: pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres:

Guru Shop GmbH
Grüntaler Str. 13
16230 Sydower Fließ
Deutschland
www.Guru-Shop.de

serwis@guru-berlin.de

Tel.: 03337-425985
Fax:  03337-425760

 

W tym celu można skorzystać z poniżej załączonego wzoru formularza lub formularza zamieszczonego na stronie sklepu (kliknij tutaj). Nie jest to jednak obowiązkowe.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie oświadczenia przed upływem 14 dni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skutki odstąpienia od umowy
 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż oferowany przez nas standardowy, najkorzystniejszy sposób dostawy). Zwrot następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Realizacja zwrotu następuje za pomocą metody płatności, użytej podczas transakcji początkowej, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; nie ponoszą Państwo żadnych kosztów z tego tytułu.

 

Zwrot płatności może zostać przez nas wstrzymany do momentu otrzymania odesłanego towaru lub potwierdzenia jego wysłania.

 

Towar należy odesłać niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wysłania lub doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin ten jest zachowany, gdy towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni.

 
Ponosimy koszty zwrotu w następującej wysokości:
 

- koszty zwrotu ponosi Kupujący, gdy odesłany towar odpowiada zamówieniu, a jego cena nie przekracza wartości 160 zł;


- w przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 160zł ponosimy koszty zwrotu do kwoty o wysokości 20 zł, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 

- w przypadku przesyłek wielkogabarytowych dostarczanych na paletach ponosimy koszty zwrotu do kwoty 260 zł. Koszty rzeczywiste mogą wzrosnąć w zależności od wybranego przewoźnika i odległości, w poszczególnych przypadkach mogą wynosić do 400 zł.

Prosimy o kontakt przed odesłaniem zamówienia.
 

Konsument ponosi koszt ewentualnego uszkodzenia towaru powstały podczas niewłaściwego sprawdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.

 
Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje przy:

- dostawie towarów wykonanych zgodnie ze specyfikacją konsumenta lub jednoznacznie dopasowanych do jego indywidualnych potrzeb;

 

- dostawie towarów, które mogą się zepsuć lub mogłaby zostać przekroczona data ich ważności;

 

- dostawie towarów zapieczętowanych, które z przyczyn zdrowotnych i higienicznych nie nadają się do odesłania po odpakowaniu;

 

- dostawie towarów, które ze względu na swoje właściwości po dostawie zostały wymieszane z innymi towarami;

 

- dostawie nagrań audio, wideo lub oprogramowania, jeśli dostarczone nośniki danych zostały rozpieczętowane przez konsumenta.

 
 
 
 
Wzór – Formularz odstąpienia od umowy
 

W przypadku odstąpienia od umowy proszę wypełnić i odesłać formularz  na adres: 

Guru Shop GmbH
Grüntaler Str. 13
16230 Sydower Fließ
Deutschland
www.Guru-Shop.de

service@guru-berlin.de

Tel.: 03337-425985
Fax:  03337-425760

Niniejszym odstępuj ę/emy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*)umowy kupna następujących towarów (*)/

 

zamównionych (data):

 

otrzymanych (data):

 

Nazwisko konsumenta/konsumentów:

 

Adres konsumenta/konsumentów:

 

Podpis konsumenta/konsumentów (przy oświadczeniu na papierze):

 
Data:
 

(*) niepotrzebne skreślić

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


*Alle Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Unsere Angebote sind freibleibend und nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtümer nicht ausgeschlossen.