Guru Shop

GALAXYLIGHTS:

 

 

Galaxylights to nazwa naszej marki papierowych gwiazd i akcesoriów do nich. Asortyment jest ci´┐Żgle poszerzany i obejmuje obecnie ok.100 modeli w ró´┐Żnych wariantach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artlamp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od za´┐Żo´┐Żenia naszej firmy w 2000 roku zajmujemy si´┐Ż projektowaniem, importem, handlem hurtowym i detalicznym dekoracyjnych lamp i aba´┐Żurów. Od 1.11. 2008 r. nasze marki Artlamp + Galaxylights nale´┐Ż´┐Ż do GURU-SHOP GmbH. W dzielnicy Tempelfelde, 35 km na pó´┐Żnocny wschód od Berlina, znajduj´┐Ż si´┐Ż nasze biuro, trzy hale magazynowe i przyk´┐Żadowy warsztat.

 

 

 

 

 

Paleta naszych lamp obejmuje obecnie 17 kategorii, licz´┐Żcych 250 modeli – cz´┐Żciowo w kilku wersjach kolorystycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru-Shop:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru istnieje w Berlinie ju´┐Ż 15 lat.
Zacz´┐Żli´┐Żmy od ma´┐Żego sklepu w sercu Berlina. Zainspirowani azjatyckimi targami wpadli´┐Żmy na pomys´┐Ż przeniesienia do nas odrobiny obcej nam, ale przecie´┐Ż pi´┐Żknej kultury tych krajów.
Nasz asortyment, sk´┐Żadaj´┐Żcy si´┐Ż pocz´┐Żtkowo z indyjskich tekstyliów, rozszerzali´┐Żmy z biegiem lat o tekstylia dekoracyjne, meble, lampy i wiele innych produktów.
Do krajów, w których dokonujemy zakupu naszych towarów, poza Indiami zaliczaj´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że Nepal, Tajlandia, Indonezja, Meksyk, Gwatemala i Maroko, co równie´┐Ż obrazuje ró´┐Żnorodno´┐Ż´┐Ż naszej oferty.

 

 

 

 

 

Po kilku przeprowadzkach, od 2004 roku, g´┐Żówna filia ma swoj´┐Ż w artystycznej dzielnicy Prenzlauer Berg, tu´┐Ż przy stacji metra przy Eberswalder Strasse. Na 2 kondygnacjach i 500 m2 mo´┐Żna znale´┐Ż´┐Ż pi´┐Żkne rzeczy z ca´┐Żego ´┐Żwiata (tutaj dost´┐Żpny jest film (w ma´┐Żej lub w du´┐Żej rozdzielczo´┐Żci) prezentuj´┐Żcy nasz sklep).

 

 

 

 

 

W grudniu 2008 roku powsta´┐Ż jeszcze jeden, mniejszy sklep w dzielnicy Kreuzberg. Ma on 120m2 powierzchni i znajduje si´┐Ż w Berlinie, przy ulicy Bergmannstrasse.

 

 

 

 

 

Zapraszamy do naszych sklepów turystów przybywaj´┐Żcych do Berlina z bliska i z daleka. Nawiasem mówi´┐Żc, tury´┐Żci stanowi´┐Ż znaczn´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż naszej klienteli.

 

 

 

 

 

Od 2005 roku Guru jest obecny tak´┐Że w Internecie, dzi´┐Żki czemu mo´┐Że prezentowa´┐Ż swoj´┐Ż ofert´┐Ż wi´┐Żkszemu gronu zainteresowanych osób.

 

 

 

 

 

W minionym roku wprowadzili´┐Żmy w sklepie internetowym nowy system, umo´┐Żliwiaj´┐Żcy jak najwygodniejsze poruszanie si´┐Ż po ofercie naszych produktów. Zamierzamy rozbudowa´┐Ż istniej´┐Żc´┐Ż platform´┐Ż i stworzy´┐Ż poza g´┐Żówn´┐Ż stron´┐Ż Guru-Shop.de kolejne sklepy specjalistyczne i tematyczne.

 

 

 

 

 

Po fuzji z Artlamp wszystkie artyku´┐Ży Guru s´┐Ż dost´┐Żpne tak´┐Że w ofercie hurtowej oraz mo´┐Żna je zamawia´┐Ż poprzez sklepy internetowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film ze sklepu mo´┐Żna obejrze´┐Ż  tutaj (optymalny czas pobierania).
Tutaj za´┐Ż dost´┐Żpna jest wersja w wysokiej jako´┐Żci (24 MB)

 

 


*Alle Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Unsere Angebote sind freibleibend und nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtümer nicht ausgeschlossen.