Uruchomili´┐Żmy nowe opcje sklepu internetowego

Nowe i praktyczne funkcje w Guru-Shop

 

 

 

 

- Na stronie swojego konta mo´┐Żesz od tej chwili mie´┐Ż wgl´┐Żd do wszystkich rachunków z ostatnich 6 miesi´┐Żcy, drukowa´┐Ż je sobie oraz ponownie zamówi´┐Ż produkty z rachunków za pomoc´┐Ż podanego linka.

 

 

 

 

- Mo´┐Żesz otrzyma´┐Ż aktualn´┐Ż list´┐Ż produktów oczekuj´┐Żcych na realizacj´┐Ż zamówienia, co pozwoli zorientowa´┐Ż si´┐Ż, które produkty zosta´┐Ży ju´┐Ż wys´┐Żane, a które oczekuj´┐Ż na realizacj´┐Ż.

 

 

 

 

- Wszystkie informacje s´┐Ż generowane przez nasz system wirtualnej obs´┐Żugi klienta, dzi´┐Żki czemu s´┐Ż zawsze aktualne.

 

 

 

 

- Je´┐Żli jeste´┐Ż handlowcem, otrzymasz informacje na temat aktualnego stanu magazynu, zawieraj´┐Żcego wiele produktów.

 

 

 

 

- Korzystaj´┐Żc z opcji wyszukiwania zaawansowanego, mo´┐Żesz wyszukiwa´┐Ż meble o okre´┐Żlonych rozmiarach (wysoko´┐Ż´┐Ż, szeroko´┐Ż´┐Ż, g´┐Ż´┐Żboko´┐Ż´┐Ż). Poza tym w przypadku niemal wszystkich mebli wy´┐Żwietlaj´┐Ż si´┐Ż informacje na temat innych mebli o podobnych rozmiarach.

 

 

 

 

- W zak´┐Żadce konto mo´┐Żesz teraz ´┐Żledzi´┐Ż aktualny status Twojego zamówienia. S´┐Ż tam informacje na temat wp´┐Żywu p´┐Żatno´┐Żci, statusu opakowania i pozycji GLS kuriera, który wiezie do Ciebie przesy´┐Żk´┐Ż.

 

 

Funkcja ´┐Żledzenia przesy´┐Żek jest ca´┐Ży czas po´┐Ż´┐Żczona z naszym firmowym serwerem, co oznacza, ´┐Że masz tam dost´┐Żp do aktualnych informacji 24 h na dob´┐Ż.

 

 

Oto przyk´┐Żad:

 

 

 


Twoje ostatnie zamówienie(-a) online
Numer zamówienia 123 z dnia 11.10. 2008 r.
Przyj´┐Żcie zlecenia przez sklep internetowy tak
Wprowadzenie zlecenia przez pracownika Guru Shop Twoje zamówienie zosta´┐Żo 13.10.2008 r. wprowadzone do naszego systemu rachunkowego
P´┐Żatno´┐Ż´┐Ż Przedp´┐Żata. Dnia 20.10.2008 r. zaksi´┐Żgowali´┐Żmy wp´┐Żat´┐Ż p´┐Żatno´┐Żci w wys. 68,93 €.
Status opakowania Towar zosta´┐Ż zapakowany i przygotowany do wysy´┐Żki dnia 12.11.2008 r.
´┐Żledzenie przesy´┐Żki

Towar zosta´┐Ż 12.11.2008 r. przekazany do firmy GLS. Numer przesy´┐Żki: 111150154501

Tutaj mo´┐Żesz zobaczy´┐Ż, gdzie znajduje si´┐Ż obecnie Twoja paczka dostarczana przez GLS!  

Realizacja zamówienia  Twoje zamówienie zosta´┐Żo zrealizowane  i wszystkie dostarczone artyku´┐Ży znajduj´┐Ż si´┐Ż na rachunku:  RG-08/12345 

 


*Alle Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Unsere Angebote sind freibleibend und nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtümer nicht ausgeschlossen.