Przewodnik dla handlowc´┐Żw

Infromacje dla handlowców

 

 

 
 

Witamy w serwisie dla handlowców., a w nim m.in.:

 

 

 

-     Informacje dotycz´┐Żce cen, warunków wspó´┐Żpracy i dostaw dla handlowców

 

 

-     Cenniki i inne dokumenty do pobrania

 

 

-     W zak´┐Żadce „Twoje konto” znajdziesz wszystkie rachunki z ostatnich 6 miesi´┐Żcy oraz list´┐Ż towarów, które oczekuj´┐Ż na przesy´┐Żk´┐Ż - wszystko mo´┐Żna wydrukowa´┐Ż.

 

 

-     Informacje dotycz´┐Żce statusu aktualnych i wcze´┐Żniejszych zamówie´┐Ż.

 

 

 

 

 

W celu uzyskania w/w informacji trzeba si´┐Ż zarejestrowa´┐Ż jako handlowiec. Zarejestrowani klienci (firm Artlamp i Guru) maj´┐Ż u nas za´┐Żo´┐Żone i udost´┐Żpnione konto (patrz: ni´┐Żej). Nowi klienci musz´┐Ż si´┐Ż zarejestrowa´┐Ż i potrzebny jest do tego aktualny NIP (format: DE123456789)

 

 

 

Logowanie dla nowych klientów:

 

Przejd´┐Ż do strefy logowania i podaj wszystkie wa´┐Żne dane firmowe. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu si´┐Ż po po lewej stronie, na dole znajdziesz przycisk, po klikni´┐Żciu którego znajdziesz wszystkie wa´┐Żne informacje.

 

 

 

 

 

Je´┐Żli nie masz firmowego numeru VAT UE, zarejestruj si´┐Ż jako klient detaliczny i skontaktuj si´┐Ż z nami telefonicznie. Udost´┐Żpnimy Ci dost´┐Żp do serwisu dla handlowców.

 

 

 

Logowanie dla obecnych klientów

 

 

 

 

 

a) Je´┐Żli otrzymali´┐Żmy Twój adres email, to znaczy, ´┐Że masz u nas otwarte konto dla klienta hurtowego. Zaloguj si´┐Ż w naszym sklepie internetowym. Has´┐Żem jest Twój kod pocztowy. Po pierwszym zalogowaniu przejd´┐Ż do zak´┐Żadki „Twoje konto” i zmie´┐Ż has´┐Żo.

 

 

 

 

 

Dla klientów, którzy nie podali nam adresu email, równie´┐Ż otworzyli´┐Żmy konta. Do zalogowania nale´┐Ży u´┐Ży´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żcego loginu: numerklienta@artlamp.de (np. KU-1234@artlamp.de) Tak´┐Że w tym przypadku has´┐Żem b´┐Żdzie Twój kod pocztowy. Zaraz po udanym zalogowaniu zmie´┐Ż koniecznie adres mailowy i has´┐Żo na swoje w´┐Żasne. Uwaga: Login sk´┐Żadaj´┐Żcy si´┐Ż z nazwy klienta nie jest prawdziwym kontem emailowym. Nie mo´┐Żna korzysta´┐Ż z tego adresu, czyli ani otrzymywa´┐Ż, ani wysy´┐Ża´┐Ż emaili.

 

 

 

 

 

c) Je´┐Żli nie mo´┐Żesz si´┐Ż zalogowa´┐Ż jak podano w podpunktach a) lub b) lub nie pami´┐Żtasz, jaki poda´┐Że´┐Ż nam email lub jaki jest Twój numer klienta oraz nie mo´┐Żesz si´┐Ż z nami skontaktowa´┐Ż, mo´┐Żesz zarejestrowa´┐Ż si´┐Ż jako nowy klient. W tym celu za´┐Żó´┐Ż nowe konto klienta i dokonaj autoryzacji w serwisie dla klientów hurtowych za pomoc´┐Ż swojego numeru VAT UE (w tym przypadku nale´┐Ży tak´┐Że poda´┐Ż ponownie wszystkie dane adresowe). Podczas sk´┐Żadania zamówienia do´┐Ż´┐Żcz informacj´┐Ż, ´┐Że jeste´┐Ż ju´┐Ż naszym klientem, w celu dalszej identyfikacji.

 

 

 

 

 

Po zalogowaniu przejd´┐Ż najpierw na strony informacyjne serwisu dla klientów hurtowych,

 

 

 

 

 

zapoznaj si´┐Ż z warunkami wspó´┐Żpracy i systemem cenowym.

 

 

 

 

 

Je´┐Żli masz jeszcze jakiekolwiek inne pytanie, to jeste´┐Żmy do Twojej dyspozycji. od pn. do pt. w godz. 8-15 pod numerem telefonu: 03337-430911 (Niemcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespó´┐Ż Guru-Shop & Artlamp

 

 

 


*Alle Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Unsere Angebote sind freibleibend und nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtümer nicht ausgeschlossen.